Ixquick
Zoek naar tekst in deze site, niet in de documenten.(Werkt niet in EDGE)
Zoek naar tekst op het World Wide Web.


Het plan

Het plan achter het Englandspiel.

Zoals bekend, door een uitspraak van Winston Churchill, is het eerste wat sneuvelt in een oorlog; de Waarheid. Ook George Bush heeft dit in 2003 nog eens herhaald door te zeggen dat om de publieke opinie achter hem te krijgen misleidende informatie in de wereld gebracht zal worden.
We kennen inmiddels de "nieuwe" documenten die Blair de wereld in bracht en uiteindelijk al een jaar of twaalf oud waren.

Zo ook zijn in de tweede wereldoorlog de nodige misleidingen uitgevoerd. Een bekende gebeurtenis is die van de man die met een tas in zijn hand aanspoelde op de Spaanse kust, waarin "geheime" documenten zaten.
Veel van dit soort misleidingen zijn, om diverse redenen, na de oorlog nooit openbaar gemaakt.

Wat waren daarvoor de redenen? Er kunnen redenen zijn zoals:

 • 1. Landelijke belangen,
 • 2. Belangen van bondgenoten,
 • 3. Persoonlijke belangen waarvoor het algemene belang moet wijken.
 • Over deze belangen kom ik aan het einde nog even terug. Nu eerst terug naar het Englandspiel. Het ontstaan van de naam is al bij de introductie aangegeven.

  Het ontstaan.
  Dit spel, wat wij dus het Englandspiel noemen, is naar mij uit onderzoeken is gebleken niet opgezet maar ontstaan en ingepast in een groter geheel. Toen het spel er was hebben de Britten het gebruikt om de Duitsers te misleiden. Hoe is het begonnen?

  Er is veel over de Duitsers gezegd en geschreven over de beschikbare technieken die zij hadden bij aanvang van de tweede wereldoorlog. Zij hadden op verschillende punten een duidelijke voorsprong. Hitler had de industrie op "oorlog" ingesteld en in de nodige concentratiekampen arbeidskrachten daarvoor ingeschakeld. De Blitzkrieg is er tevens een voorbeeld van. Ook de radiotechniek had een grote voorsprong op die van de omliggende landen.

  ZendOntvangerDeze betere technieken hebben meegespeeld bij de eerste gevangenneming van gedropte agenten. De Duitse dienst, die de radioverbindingen van de agenten met Engeland afluisterden, hadden niet veel moeite de telegrafisten op te sporen en gevangen te nemen. Met deze eerste gevangen genomen telegrafist en enkele agenten is het spel in maart 1942 begonnen. Een radiospel tussen de geheime dienst in Londen en de "geheime agenten" in Nederland. In werkelijkheid waren het de Duitsers die het hier voor de Nederlandse agenten speelden. Op de individuele pagina van elke agent staat de datum van dropping en die van de gevangenneming vermeld.
  We zien dat al snel na de gevangenneming van de eerste agenten in maart 1942, dat de volgende agenten direct bij hun dropping gevangen werden genomen. Meestal direct na hun verhoor in den Haag of Driebergen werden ze overgebracht naar het omgebouwde seminarie in Haaren (NB). Later gebeurden die verhoren in de SD gevangenis in Haaren.
  Voor de verdere uitwerking van het Englandspiel zie: Het Spel

  De Belangen en het Grote Plan.

  Over deze geschiedenis en het Grote Plan dat er achter zit zijn de meest uiteenlopende meningen de wereld ingestuurd.
  Ik ben de mening toegedaan dat er gewerkt is aan een geheim plan tussen Groot Brittannië en Duitsland en dat het Englandspiel daarin opgenomen is. De Britten, de Nederlandse regering in Londen en de beide vorstenhuizen hadden er belang bij dat het verzet hier gebroken werd of beter gezegd werd opgeruimd. In het bijzonder omdat een groot deel van het verzet door communisten was georganiseerd.
  De vlucht van Hess naar Schotland is één van de geheime afspraken die uitgewerkt werden. De uitschakeling van zijn toestel maakte het onmogelijk terug te keren. Een latere vliegtocht van hem met een aantal andere betrokkenen naar Zweden deed hem verongelukken in Schotland. Zijn Stand-in heeft daarna zijn plaats ingenomen. "Zelfmoord" op 96 jarige leeftijd maakte een einde aan het leven van de gevangene in Spandau, een gevangenis in Berlijn onder controle van de vier geallieerden.

  Toen de Duitsers de oorlog gingen verliezen, dat duidelijk werd na de slag om Stalingrad, is de strategie van de Britten gewijzigd en zijn de plannen veranderd. Deze eerste strategie moest toen onder de mat geveegd worden en mensen die er te veel van wisten moesten onschadelijk gemaakt worden. De parlementaire enquéte die na de oorlog werd gehouden, heeft de zaak niet helder kunnen maken. Het bleef zoals de voorzitter heette, Donker. Ook de secretaris Duisterwinkel kon geen verheldering in de zaak brengen. Het bleef "onder de pet", zoals het in de latere Bijlmerenquéte genoemd werd. Ook hier was er een "staatsbelang" gediend en werd de waarheid ondergeschikt gemaakt. Ook hier waren er geheime diensten van "bevriende" mogendheden bij betrokken.

  Een inmiddels bekend feit is dat Churchill na afloop van de oorlog met Duitsland, een oorlog wilde beginnen tegen Rusland om de communisten te verslaan. Het werd hem door de militaire staf ten zeerste ontraden om op dat moment een oorlog te beginnen. Het is achteraf wel duidelijk, dat, hoewel er geen voortzetting van de oorlog was, de koude oorlog in hevige mate losbarstte. De door Churchill, aan het begin van de oorlog opgerichte nieuwe loot van de geheime dienst, de SOE, werd ondergebracht bij "concurrerende" dienst de SIS (MI-5 en MI-6). Verschillende mensen gingen over in deze dienst. Veel is toen vernietigd.

  Na de oorlog moesten de betrokken landen, hun regeringen en vorsten weer verder en werden de hiervoor genoemde belangen vooraan gezet en moesten de feiten die het nieuwe beeld niet beantwoorden, weggewerkt worden en werd en wordt de waarheid geweld aangedaan.'

  Dat het Britse belang voorop stond werd ook weer eens duidelijk toen Nederlands-Indië bevrijd werd. Het waren de Britten die het de Nederlanders onmogelijk maakten de draad daar weer op te pakken.
  Belgë had Congo als kolonie.

  In Nederland verdwenen er kisten met documenten en kwamen mensen die er meer van wisten op vreemde wijze om het leven en in Londen brak een brandje uit in de archieven waardoor ware gebeurtenissen niet meer te achterhalen waren.